TÜBİFED Hakkında

BİLİŞİM SEKTÖRÜ DERNEKLERİ FEDERASYONU

2008 yılında bilişim sektöründe faaliyet gösteren dernekler tarafından bir araya gelerek kurulan bir çatı örgüttür.

Amacımız; Sektör birliği oluşturmak. Bilişim sektörü firmalarına ve sektör mensuplarına; mesleki, sosyal, teknik ve ekonomik yönlerden rehberlik etmek. Bilişim sektörü için ortak ilke ve hedefler oluşturmak. Sektörel bilgi paylaşımı sağlamak. Uluslararası standartlara uygun normlar oluşturmak, denetlemek. Dış pazarlarda rekabet edebilir koşullar oluşturmak için üyelerine destek sağlamak.