TÜBİFED > YASA VE YÖNETMELİKLER
s3-300x225

Yararlı Dokümanlar ve Bağlantılar;

Aşağıda kullanıcılarımız için yararlı olabileceğini düşündüğümüz bazı dış adreslere bağlantılar bulunmaktadır. Bu bağlantıların sürekliliği, geçerliliği ve güncelliği tarafımızdan zaman zaman kontrol edilse de, oluşabilecek kopukluklar ve sitelerin geçerliliğini kaybetmesi gibi durumların da oluşabileceğini kullaıcılarımızın bilgilerine sunarız.

Burada verilen bağlantılara zaman içinde yeni eklemeler / çıkarımlar yapılabilmektedir.

Yararlı Bağlantı’lar

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu: https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Kanunlar
ULAKBİM, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi: www.ulakbim.gov.tr
Türk Anti-Spam Organizasyonu: www.spam.org.tr
Ulaknet’ten Türkçe Güvenlik Dokümanları: csirt.ulakbim.gov.tr/dokumanlar

Bilişim ile ilgili Yasal Düzenlemeler

“İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” (Kanun/Karar No: 5651, Tarih: 23.05.2007)
“Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”
(Resmi Gazete Tarih / Sayı : 24.10.2007 / 26680)
“İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik”
(Resmi Gazete Tarih / Sayı : 1.11.2007 / 26687)
“İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”
(Resmi Gazete Tarih / Sayı : 30.11.2007 / 26716)
“Türk Ceza Kanunu”
(Kanun/Karar No: 5237. 26.09.2004 tarihinde değişiklik yapılarak kabul edilen kanuna bilişim suçları ile ilgili maddeler eklenmiştir.)
“Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”
(Kanun/Karar No: 5728. 23.01.2008 tarihinde kabul edilip 08.02.2008 tarih, 26781 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan bu kanunun 256. maddesi bilişim suçlarıyla ilişkilendirilmiştir.)
“Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi ile İlgili 2005/20 Sayılı Başbakanlık Genelgesi”
(Tarih: 05.08.2005)
“Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu ile İlgili 2007/4 Sayılı Başbakanlık Genelgesi”
(Tarih: 27.01.2007)